• Zadzwoń do mnie
    (+48) 697-381-415

  • Godziny otwarcia
    Pn-Pt: 17:30-22:00

DataLife Engine v.12.0 Press Release

Drodzy użytkownicy!

Zakończono główny etap rozwoju wersji 12.0. Aktualnie wersja jest w fazie testów ale pragniemy zapoznać was z informacjami jakie będą czekać was w nowej wersji!

Zostały opracowane i wdrożone następujące zmiany:


1. Został opracowany całkowicie nowy wygląd Panelu Sterowania. Oprócz nowego wzoru opracowano również nowe funkcje. Nowy wygląd będzie posiadał nie 1 a 10 różnych kolorów wyglądu a także 1 ciemny wzór specjalnie na nocne prace co zapewnia wygodną pracę z silnikiem. Dodano również możliwość sterowaniem szerokością bocznego menu oraz ogólnej szerokości panelu sterowania. Podczas pracy na urządzeniach o małych rozmiarach ekranu (np. na tabletach lub smartfonach) dodano możliwość przełączenia w tryb pełnoekranowy ukrywając linię przeglądarki i karty, zwiększając przestrzeń roboczą panelu. Każdy użytkownik panelu administracyjnego ma możliwość samodzielnego konfigurowania panelu, jego parametrów i schematu kolorów. Jednocześnie do zapisania parametrów panelu służy specjalny, podwójny system zapisywania ustawień. Ustawienia są zapisywane zarówno na serwerze, jak i w pamięci podręcznej przeglądarki, które zapewniają wyjątkowe możliwości za pomocą ustawień w panelu sterowania. Dzięki tym zmianom oszczędzanie ustawień serwera pozwala uniknąć efektu "migotania" podczas stosowanego przez użytkownika wybranego stylu, zarówno podczas zmiany przeglądarki automatycznie zastosują się wybrane ustawienia. Zapisywanie ustawień w pamięci podręcznej przeglądarki pozwala na przywrócenie wybranych ustawień, gdy parametry serwera są zerowane np. w przypadku ponownej instalacji silnika bądź gdy jest on aktualizowany do nowej wersji. Powyższy filmik stworzony przez twórców DLE przedstawia zaledwie minimalną część zmian w panelu jakie nas czekają.2. W Panelu Sterowania dodano krótki podgląd otrzymanej prywatnej wiadomości na stronie. W ten sposób użytkownik może w łatwy i szybki sposób przejść do odczytania wiadomości bezpośrednio z panelu sterowania.


3. W panelu sterowania, po dodaniu publikacji na stronie, od razu po dodaniu publikacji, dodano możliwość wyboru następnego działania. Do wyboru:
- "Dodaj jeszcze jedną publikację"
"Przejdź bezpośrednio do edycji nowo dodanej publikacji"
"Przejdź do listy publikacji"
Dzięki temu można szybko przejść do najczęstszych czynności za jednym kliknięciem.


4. W panelu administracyjnym, podczas edycji publikacji, bezpośrednio po jej zapisaniu, dodano możliwość wyboru:
- "Przejdź do listy publikacji"
"Kontynuuj edycję publikacji"
Tak więc użytkownicy, którzy okresowo zapisują publikację, w przypadku edycji, mogą szybko rozpocząć edycję, która została rozpoczęta.

5. W panelu administracyjnym w sekcji zarządzania stronami statycznymi dodano zachowanie stanu, w którym znajduje się użytkownik, przed edycją lub dodaniem strony, a po jej edycji strona powróci do miejsca, w którym się znajdowała. To innowacyjne rozwiązanie jest wygodne, gdy istnieje wiele stron, i, na przykład, określając parametry wyszukiwania, użytkownik powraca po edycji, nie będzie musiał szukać lub przejść do żądanej strony ponownie.

6. W panelu administracyjnym po dodaniu strony statycznej natychmiast po jej zapisaniu została dodana opcja "Dodaj nową stronę", "Przejdź bezpośrednio do edycji nowo dodanej strony", "Przejdź do listy wcześniej dodanych stron". Dzięki temu można szybko przejść do najczęstszych czynności za jednym kliknięciem.

7. W panelu administracyjnym podczas edytowania strony statycznej natychmiast po jej zapisaniu można wybrać, czy przejść do listy stron lub Kontynuować edycję tej strony. Tak więc użytkownicy, którzy okresowo zapisują publikację, w przypadku edycji, mogą szybko rozpocząć edycję, która została rozpoczęta.

8. W panelu administracyjnym po wybraniu publikacji, komentarzy, statycznych stron, itp., w celu dokonania masowych działań nad nimi, dodano podświetlenie wybranych elementów. Tym samym można łatwo zobaczyć, jakie elementy się wybrało.


9. Całkowicie przeprojektowana edycja profili użytkowników w panelu sterowania. Teraz w panelu administracyjnym możesz edytować wszystkie ustawienia użytkownika, które były wcześniej dostępne tylko w edytorze profilu w witrynie.10. Dodano nowy moduł "Meta tagi". Moduł ten pozwala przypisać do panelu administracyjnego meta tagi title, description, keywords dla poszczególnych stron serwisu. Skrypt DLE generuje dane metatagi dla wszystkich stron witryny automatycznie, ale czasami należy określić dla niektórych stron swoje własne odrębne wartości, na przykład, zrobić tak, aby na stronie sprzężenia zwrotnego używane nie standardowe ustawienia skryptu, a niektóre tylko dla danej strony. Teraz za pomocą tego modułu, można to zrobić w panelu administracyjnego witryny. W tym module można ustawić adres URL strony, do której chcesz przypisać metatagi, i ustawić nowe wartości tych znaczników. Następnie podane wartości zostaną zastosowane do tej strony. Możesz zmapować wszystkie pola tej strony, jak również osobne. Na przykład, jeśli zostawisz pole keywords puste, to dla niego zastosowane zostaną domyślne wartości dla tego pola i do tej strony. Można określić bezpośrednio adres strony, dla której chcesz zmienić metatagi, a także można określić grupę linków za pomocą znaku '*', który oznacza wyszukiwanie za pomocą dowolnego znaku, na przykład, podając /page/*/ te metatagi będą wykorzystywane do strony /page/1/, /page/2/, /page/dowolny tekst/ itp.


11. Dodano możliwość eksportowania użytkowników z serwisu. Jeśli używasz usług lub programów innych firm do organizowania wysyłania wiadomości do użytkowników, to za pomocą eksportu możesz szybko wygenerować potrzebne dane. Eksportowanie użytkowników odbywa się w panelu administracyjnym w sekcji edycji użytkownika. Możesz wyeksportować zarówno wszystkich użytkowników, jak i tych, które spełniają określone kryteria. Eksport odbywa się w formacie CSV lub Exel.


12. Dodano możliwość przesyłania publikacji do innych kategorii już na samym początku. W tym celu dodając lub edytując publikację, w ustawieniach "Wygaśnięcie przed" możesz wybrać akcję "Przenieś do innej kategorii" i przydzielić jedną lub więcej kategorii, do których chcesz dokonać migracji publikacji po osiągnięciu określonej daty.13. Dodano możliwość wykluczenia niektórych wiadomości z wyszukiwania w witrynie. Podczas dodawania lub edytowania wiadomości w panelu administracyjnym można ustawić opcję "Wyklucz z wyszukiwania" oddzielnie dla każdej publikacji. Z tego powodu można wykluczyć wiadomości z wyszukiwania, na które nie chce się aby uczestniczyły w wyszukiwaniu w witrynie.


14. Dodano możliwość przypisania każdej wiadomości hasła lub listy haseł niezbędnych do obejrzenia tej publikacji. Jeśli publikacja ma hasło, w przypadku przejścia na pełną wiadomość, użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, a publikacja zostanie wyświetlona tylko w przypadku wprowadzenia prawidłowego hasła. Wprowadzone hasło będzie obowiązywać dopóki użytkownik nie zamknie przeglądarki, a w ramach jednej sesji roboczej z tą witryną hasło nie będzie wymagane.

15. Dodano możliwość wykluczenia niektórych stron statycznych z wyszukiwania witryn. Podczas dodawania lub edytowania strony w panelu administracyjnym można ustawić opcję "Wyklucz z wyszukiwania" oddzielnie dla każdej ze stron statycznych.

16. Dodano możliwość przypisania dla każdej strony statycznej hasło lub listę haseł potrzebnych do wyświetlenia tej statycznej strony. Jeśli hasło jest ustawione dla strony, w przypadku przejścia do strony, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła, a strona będzie wyświetlana tylko po wpisaniu prawidłowego hasła. Wprowadzone hasło będzie obowiązywać dopóki użytkownik nie zamknie przeglądarki, a w ramach jednej sesji roboczej z tą witryną hasło nie będzie wymagane.


17. W przypadku dodatkowych pól, które mają typ "odsyłaczy", dodano do nich autokorekty w postaci listy już istniejących słów w bazie danych. Ułatwia to wypełnienie tych pól, a także zmniejsza prawdopodobieństwo błędu wypełnienia pola.18. W przypadku modułu przekierowywania dodano możliwość używania masek do określenia szablonu, dla którego mają być przekierowywane. W tym celu określając adres URL, z którego ma zostać przekierowany, używany jest symbol "*", co oznacza, że zamiast "*", w adresie URL może znajdować się dowolny zestaw znaków. Na przykład, można ustawić /page/*/, gdzie będzie produkowany jest przekierowanie ze wszystkich stron, takich jak /page/1/, /page/2/, /page/text/ itp.

19. W panelu administracyjnego w sekcji edycji użytkowników, dodano możliwość szybkiego przejścia do edycji grupy konkretnego użytkownika.

20. Dla szablonów stron statycznych (static.tpl i innych wyznaczonych stronie)
, dodano wsparcie dla nowego tagu [edit] tekst [/edit], który wyświetla tekst zawarty w nich w postaci link do edycji strony statycznej, dla grup użytkowników, którzy mogą edytować strony statyczne. Tym samym ułatwia szybkie przejście do edycji żądanej strony, przy dużej ilości stron statycznych.

21. W przypadku tagu niestandardowego publikacji {custom ....} dodano nowy parametr sortowania publikacji "id_as_list", który działa w połączeniu z parametrem "id" i sortuje publikacje, które są wymienione na liście. Na przykład tag {custom id="3,4,1,2" order="id_as_list"} wyświetli pierwsze wiadomości z identyfikatorem 3, a następnie 4, a następnie 1, a następnie 2. Ta innowacja jest użyteczna, gdy chcesz wyświetlać wymagane publikacje w ściśle określonym porządku.

22. Dla niestandardowego komentarza tag {customcomments ....} dodano również nowy parametr sortowania publikacji "id_as_list", który działa w połączeniu z parametrem "id" i sortuje wyświetlane komentarze, które są wymienione na liście. Na przykład tag {customcomments id="3,4,1,2" order="id_as_list"} najpierw wyświetli komentarz z ID 3, a następnie 4, a następnie 1, a następnie 2. Ta innowacja jest przydatna, gdy chcesz wyświetlać niezbędne komentarze w ściśle określonej kolejności.


23. W ustawieniach grup użytkowników dodana jest możliwość dodawania uprawnień do publikowania w komentarzach wideo przy użyciu tagów [ video = ...]. W ten sposób można włączyć lub wyłączyć dla każdej grupy użytkowników, niezależnie od tego, czy mogą publikować w komentarzach do publikacji filmu, czy też nie.

24. W ustawieniach grup użytkowników dodano możliwość dodawania uprawnień do publikowania w mediach, używając znaczników [medià = ...]. W ten sposób można włączyć lub wyłączyć dla każdej grupy użytkowników, niezależnie od tego, czy mogą publikować widgety w uwagach medialnych, czy też nie.


25. Wprowadzono zmiany w pracy nad szybką edycją publikacji w witrynie. Teraz, przy szybkiej edycji, są wyświetlane tylko te pola, które zostały wcześniej wypełnione przy dodawaniu publikacji lub pełnej edycji. Dotyczy to zarówno krótkich, jak i pełnych pól tekstowych do publikacji. Jeśli krótkie opisy lub pola opisu nie zostały wypełnione, nie są już wyświetlane podczas edycji. Ta innowacja będzie przydatna dla tych, którzy tylko dodają. Pola do publikacji nie są wyświetlane w trakcie szybkiej edycji na stronie.

26. Dodano możliwość usunięcia takich pól jak "krótki" i "pełny" opis ze szablonu dodawania publikacji do serwisu, przy zachowaniu wszystkich innych funkcji, na przykład redaktorów. Ta innowacja będzie przydatna dla tych, którzy budują dodatek publikacji wyłącznie w oparciu o dodatkowe pola.

27. Uzupełniony nowy globalny tag dla szablonów {category-id}, który wyprowadza ID przeglądanego przez odwiedzającego witrynę kategorii. Dany tag będzie pożyteczny przy organizacji menu na witrynie a także kiedy trzeba szybko zmienić zastosowanie jakiekolwiek CSS klasy albo same nazwy plików szablonów, przy oprawie szablonów wyprowadzenia publikowań.

28. Uzupełniony nowy globalny tag dla szablonów {category-title}, który wyprowadza nazwę przeglądanej przez odwiedzającego witrynę kategorii. Dany tag będzie pożyteczny kiedy na witrynie trzeba oddzielnie wywnioskować nazwę przeglądanej kategorii.


29. W kategoriach dodaje się możliwość określenia pełnego krótkiego opisu. Opis jest tworzony w panelu administracyjnym podczas dodawania lub edytowania kategorii w odpowiedniej sekcji. W opisie kategorii można używać zarówno tagów BBCODES, jak i znaczników HTML. Dla wyprowadzenia opisu na witrynie jest wykorzystywany nowy globalny tag dla szablonów {category-description} który wyświetla określony opis, gdy użytkownik przegląda kategorię, a dane wyjściowe są również dostępne podczas wyświetlania pełnych publikacji. Tak więc, przy użyciu prostej konstrukcji, na przykład:
[available=cat] {category-title} <br> {category-description} [/avalilable]
Możesz automatycznie wyświetlić nazwę kategorii i jej krótki opis we właściwym miejscu. Za pomocą dodatkowych znaczników [page-count = ...] można ograniczyć wyemitowanie tych informacji, na przykład tylko na pierwszej stronie tej kategorii.

30. Dla tagu wyprowadzenia menu kategorii {catmenu...}, dla jego parametru przez "subcat" uzupełniona możliwość wykorzystania nowego znaczenia "only", które oznacza że musi wyprowadzać tylko podkategoria z wskazanej kategorii. Na przykład, przy wykorzystaniu tagu {catmenu id="1" subcat="only"} będą wyprowadzonymi tylko podkategoriami należeć do kategorii od ID "1". Dana innowacja pożytecznie, kiedy przy odwiedzinach opriedielonnoj kategoria będzie musieć wywnioskować listę jej podkategorii. Na przykład, za pomocą przestój konstrukcje [available=cat] {catmenu id="{category-id} " subcat="only"} [/avalilable] możecie automatycznie wyprowadzać listę podkategorii przy przeglądanej na witrynie kategorii.


31. W kategorii ustawień w panelu sterowania dodana jest możliwość wykluczenia wybranej kategorii z wyszukiwania. Można więc zapytać o każdą kategorię, czy będzie uczestniczyć w wyszukiwaniu w witrynie. Jeśli kategoria jest wykluczona z wyszukiwania, a podczas wyszukiwania publikacji w witrynie wiadomości z tej kategorii nie będą wyświetlane w znalezionych wynikach.

32. W przypadku dodatkowych pól, które mają typ "Galeria zdjęć", można wyświetlać oddzielnie wyświetlane zdjęcia. W tym celu szablony używają znacznika [xfvalue_X image="Nr"], gdzie "X" to nazwa dodatkowego pola, a "Nr" to numer obrazu z galerii. Na przykład jeśli użyjesz [xfvalue_test image="2"], zostanie wyświetlony numer obrazu drugiego, załadowany do dodatkowego pola o nazwie "test". Dzięki temu możesz używać jednego pola, a jednocześnie wyświetlać podgląd galerii z jednego zdjęcia w krótkich wiadomościach i całą galerię już podczas przeglądania pełnych wiadomości.

33. Dodano możliwość bezpiecznego używania tagu {titlе} w atrybutach HTML podczas wyświetlania publikacji. Na przykład można użyć alt="{titlе}", a tekst zachowuje ważność dokumentu, jeśli nagłówek zawiera znaki cudzysłowu.

34. Dodano tag [medià = ...] do publikowania filmów i postów z serwisu Facebook.

35. Dodano kompresję Gzip dla plików CSS używanych przez skrypt, co pozwala znacząco zmniejszyć rozmiar plików CSS, a tym samym przyspieszyć ładowanie stron. Kompresja jest dołączona do kompresji plików JS w ustawieniach skryptu. Po włączeniu kompresji tylko pliki usługi są kompresowane bezpośrednio przez DLE. Aby skompresować własne pliki CSS z szablonu, skorzystaj z rosyjskiego artykułu od twórców DLE (wkrótce ten artykuł pojawi się na tej stronie) https://dle-news.ru/tips/917-szhatie-css-fajlov-shablona.html

37. Dodano obsługę tagu {THEME} podczas przeglądania materiałów promocyjnych w panelu sterowania skryptu.38. Dodając jakiekolwiek dane do panelu administracyjnego, dodaje się wizualne podkreślenie, ile znaków dodaje się do tego pola i ile można dodać. Ta innowacja umożliwia wizualne sprawdzenie, ile możesz w to wejść, aby nie przekraczać ograniczeń długości pola.

39. Jeśli w ustawieniach skryptu jest określony protokół swojej witryny, począwszy od tej wersji DLE użyte będzie bezpieczne połączenie SSL i wygeneruje linki do protokołu https. (Szczerze to tutaj tłumaczenie nie jest w 100% pewne gdyż w rosyjskiej wersji jest wygenerowany link https pomimo nie używania SSL na stronie więc okaże się jak wydadzą pełną wersję)

40. Dodano środki zapobiegawcze w celu ochrony witryny przed "niekończącymi się" przekierowaniami, jeśli w ustawieniach skryptu HTTPS jest włączony ale serwer nie jest prawidłowo skonfigurowany i nie przekazuje informacji o miejscu używanym przez protokół.

41. W panelu administracyjnym w sekcji filtru słów dodano środki zapobiegawcze, które mają chronić przed przypadkowym usunięciem słów ze słownika. Teraz musisz potwierdzić to działanie.

42. Dla stron osobistych zakładek publikowań, uzupełniona odprawa 403 HTTP kodu (dostęp zablokowany) w przeglądarce, w razie jeżeli po adresie zakładek, zacznie chodzić niezarejestrowany użytkownik. Tym najbardziej dane strony zostaną zabronione do indeksacji do wyszukiwarek, i oni nie będą błędnie indeksować danej strony z jedną jedyną wiadomością o błędzie dostępu na rozdział.

43. Obciążenie bazy danych jest znacząco ograniczone, gdy wyświetlane są najnowsze komentarze w witrynie, w witrynach z dużą liczbą komentarzy.

44. Zoptymalizowany wyświetlacz bloku tag cloud, na bazach danych z dużą liczbą publikacji w witrynie. Zapytanie o bazę danych zostało poprawione i przyspieszone.

45. Dodano obsługę szelek {x} w module "Filtr słów", teraz można używać słów zawierających te symbole w filtrze.

46. Dodano automatyczne wykluczenie publikacji z mapy witryn dla wyszukiwarek, jeśli sama publikacja w zakładce "Dostęp" była zabroniona przeglądaniu publikacji dla gości.

47. Edytory wizualne Froala i TinyMCE zostały zaktualizowane do aktualnych wersji. W tych edytorach ustalono wcześniej określone problemy.

48. Zaktualizowano do bieżącej wersji parsera kodu HTML dla publikacji dodanych do serwisu.

49. Naprawiono błąd związany z błędnym powiadomieniem wyszukiwarek o koronie o aktualizowaniu mapy witryny, jeśli została określona nazwa witryny w ustawieniach skryptu bez określania protokołu.

50. Naprawiono problem, gdy edytory graficzne nie mogły zostać wyświetlone na stronie dodawania publikacji w witrynie, jeśli na tej samej stronie były niestandardowe tagi.

51. Naprawiono błąd, w którym edytor wizualny nie mógł załadować podczas szybkiego edytowania w witrynie, jeśli publikacje w witrynie są używane tylko przez tag {custom ...}, bez użycia znacznika głównego {content}.

52. Naprawiono problem, w którym wiadomości e-mail, nowe komentarze lub wiadomości osobiste były wysyłane do scalonego tekstu bez przerw na wiersze.

53. Poprawiony problem, przy którym gubiło się przenoszenie linii w pustych niewypełnionych liniach przy wykorzystaniu edytora TinyMCE w artykułach.

54. Naprawiono problem, w którym niektóre znaczniki szablonów dla stron statycznych nie były wyświetlane prawidłowo podczas wyświetlania statycznych stron w wynikach wyszukiwania.

55. Naprawiono wcześniej wykryte i domniemane małe błędy w skrypcie.

Jeśli gdzieś coś nie zrozumieliście to najserdeczniej przepraszam ale starałem się przetłumaczyć to tak by było zrozumiałe dla wszystkich.
Cały artykuł został przetłumaczony więc nie ma potrzeby wchodzić na stronę twórców DLE

Prace nad tłumaczeniem rozpoczną się zaraz po wydaniu oficjalnej wersji DLE, 
W tym celu proszę o zgłaszanie się do pomocy przy tłumaczeniach gdyż będzie trzeba od 0 tłumaczyć wszystkie pliki językowe.
Dodatkowo proszę o zgłaszanie wszelkich błędów w tłumaczeniu z poprzedniej wersji na FORUM!!!

Powiem wam osobiście że ja się cieszę z tych zmian, poprzednia wersja miała dużo błędów które były również przeze mnie zgłaszane. Ta wersja silnika będzie naprawdę potężna i radzę przygotować swoje serwery na tak wielką aktualizację skryptu smile
Reklamy
Komentarzy 6
Veni
A jak to pobrać ?
Dj_AlexN
Cytat: Veni
A jak to pobrać ?


Ten artykuł jest informacją o wydawanej nowej wersji, która wkrótce pojawi się na stronie do pobrania  blush

Veni
Dj_AlexN, A może by tak odświerzyć jakąś sprawdzona wersje 10 ? Bo te 11nastki to :-/ ...nie bardzo. W każdej coś nie halo.
Dj_AlexN
Cytat: Veni
Dj_AlexN, A może by tak odświerzyć jakąś sprawdzona wersje 10 ? Bo te 11nastki to :-/ ...nie bardzo. W każdej coś nie halo.


Co masz na myśli "odświerzyć"... po za tym w DLE 12.0 może i jest wiele zmian ale za to jest stabilniejsze od wersji 11'stek. Do jutra czekam za ostatnimi plikami szablonów jak ich nie dostanę to sam się zajmę i jutro wydam stabilną, w pełni przetłumaczoną i przystosowaną wersję 12.0 
Veni
Cytat: Dj_AlexN
Cytat: Veni
Dj_AlexN, A może by tak odświerzyć jakąś sprawdzona wersje 10 ? Bo te 11nastki to :-/ ...nie bardzo. W każdej coś nie halo.


Co masz na myśli "odświerzyć"... po za tym w DLE 12.0 może i jest wiele zmian ale za to jest stabilniejsze od wersji 11'stek. Do jutra czekam za ostatnimi plikami szablonów jak ich nie dostanę to sam się zajmę i jutro wydam stabilną, w pełni przetłumaczoną i przystosowaną wersję 12.0 


Na myśli miałem dodanie aktywnych linków do 10 i oby ta 12 wynagrodziła cierpienia z 11 ;-)

Dj_AlexN
Cytat: Veni
Na myśli miałem dodanie aktywnych linków do 10 i oby ta 12 wynagrodziła cierpienia z 11 ;-)

Hmmm mógłbym się postarać o przywrócenie tych linków ale nie mogę nic obiecać (chyba że na nowo bym porobił pliki) 
Co do 12'stki ja na razie jestem bardzo zadowolony, badzo przyjemnie się pracuje wieczorami w PA i wgl jakoś tak lepiej chodzi. 

Nick:*
E-Mail:


Adaptacja szablonu DLE 13.0 do 13.1

Komentarze
Informacje
Użytkownicy Online
Wszystkich Online: 3
Gości: 2
Zarejestrowani: 0
Roboty: crawl Bot

Ostatnio Online: djadimax, Veni, alek41, Dj_AlexN, dave666, dark, marianer, sandrogomez, Ogrish, ImxKinga, log000, JIN5, kris006, marqku, Lexx90, f4r, Markusen, MaciejD, zevuun, demek1987

Reklamy

Witamy na Dj_AlexN Graphic

Aby zostać pełnym użytkownikiem naszego portalu, musisz się zarejestrować.
Zarejestruj się
Stwórz własne konto!

Pełna rejestracja
Autoryzacja
Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj Się!

Zaloguj się do serwisu