DataLife Engine 13.2 Nulled PL by Dj_AlexN Graphic


Drodzy Użytkownicy,
Zakończono główny etap rozwoju wersji 13.2

Tłumaczenie plików językowych: markus04

Ta wersja tradycyjnie została przerobiona do ładniejszego wyglądu i nie tylko. W przypadku znalezienia błędów z tłumaczeniem to proszę to zgłaszać w odpowiednim poście na FORUM!!!

Zmiany w nowej wersji:
1. Dodano kreator transferu domeny. Teraz możesz łatwo zmienić domenę swojej witryny. Kreator automatycznie zastąpi Twoją domenę w publikacjach, komentarzach, stronach statycznych, banerach i awatarach użytkownika. Ten kreator jest uruchamiany z panelu sterowania, w Ustawieniach silnika, obok ustawienia adresu strony internetowej.


2. Teraz w systemie wtyczek możesz określić wykonywalny kod PHP, który podpina instalację wtyczki, aktualizuje, włącza, wyłącza i usuwa zdarzenia. Pozwala modyfikować zachowanie wtyczki dla określonych działań.

3. Teraz w systemie wtyczek możesz określić wpisy ciągu znaków, aby rozpocząć wykonywanie działań z pliku. Na przykład, jeśli w pliku znajduje się kilka identycznych linii i musisz wykonać określoną akcję dopiero od drugiego wpisu ciągu, możesz to określić w wtyczce.

4. Teraz w systemie wtyczek możesz określić, że pewna wtyczka jest wymagana do poprawnej pracy innej wtyczki. W ustawieniach wtyczek możesz podać nazwę innej wtyczki, która musi być zainstalowana. W tym przypadku ta wtyczka zostanie wykonana po wykonaniu głównej wtyczki. W ten sposób możesz tworzyć dodatki nie tylko dla samego DLE, ale także dla wtyczek i tworzyć wtyczki dla wtyczek.

5. W wtyczce podziały wierszy systemu są teraz poprawnie wykonywane w zastąpionym kodzie, jeśli znajduje się on na samym początku kodu, z którym powinien zostać zastąpiony lub dodany.

6. Teraz możesz użyć znacznika {engine} dla zapytań MySQL używanych w wtyczkach, który wskazuje, który silnik MySQL DLE używa do tworzenia tabel bazy danych. Wartości mogą być InnoDB lub MyISAM.

7. Wprowadzono zmiany w systemie instalowania i włączania wtyczek w przypadkach, gdy wtyczka nie spełnia wymaganych wymagań. W przypadkach, gdy na przykład wtyczka wymaga obecności wersji DLE, a zainstalowana wersja DLE nie pasuje do tego, wtyczka będzie nadal dodawana do witryny, ale zostanie dodana w stanie wyłączonym. W ten sposób użytkownik będzie mógł samodzielnie edytować wtyczkę w przyszłości i dokonać niezbędnych zmian bezpośrednio w panelu administracyjnym. To samo dotyczy innych wymagań wtyczki. Włączenie wtyczki na stronie będzie możliwe tylko wtedy, gdy wyeliminowane zostaną niezgodności.

8. Dodano standaryzację kolejności wykonywania wtyczek w systemie. Wtyczki będą wykonywane ściśle według zasady: pierwsza dodana do systemu zostanie wykonana wcześniej. Wykonywanie wtyczek będzie odbywać się niezależnie od tego, czy wtyczka została edytowana w panelu administracyjnym, czy nie. Ponadto, jeśli wtyczka jest zależna od innej wtyczki, wtyczka, od której zależy, zostanie wykonana w pierwszej kolejności.


9. Dodano obsługę opóźnionego ładowania obrazów do przeglądarki w celu publikacji. Ta funkcja jest włączona w ustawieniach skryptu w panelu sterowania. Gdy ta opcja jest włączona, obrazy w wiadomościach nie będą ładowane do przeglądarki natychmiast po załadowaniu strony, ale gdy użytkownik przewija stronę i bezpośrednio przegląda te zdjęcia. Ta innowacja pozwala przyspieszyć ładowanie stron do przeglądarki i zmniejszyć zużycie ruchu serwera.


10. Dodano obsługę reCAPTCHA v3. Podczas korzystania z tego typu captcha użytkownicy nie będą już musieli wybierać żadnych zdjęć i generalnie wykonywać dodatkowe czynności na stronie. Sprawdzanie, czy robot lub osoba jest przeprowadzana w pełni automatycznie w tle, niezauważona przez odwiedzających Twoją witrynę. Uwaga! Po włączeniu tego typu captcha, będziesz musiał wygenerować nowe klucze na stronie serwisu Google, bezpośrednio dla reCAPTCHA v3.

11. Aby automatycznie zaktualizować skrypt, dodano obsługę ręcznych zmian w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu głównym witryny. Podczas aktualizacji ten plik nie zostanie całkowicie zastąpiony oryginałem i zostaną wprowadzone tylko niezbędne zmiany w standardowych funkcjach. W związku z tym wszystkie ręczne zmiany wprowadzone przez właściciela witryny pozostaną niezmienione. To samo dotyczy pliku cron, który konfigurujesz, aby wykonywać swoje działania na cronie.

12. Wprowadzono zmiany w działaniu automatycznej aktualizacji skryptu w tej samej wersji. Podczas wychodzenia z poprawek, poprawiania błędów w tej samej wersji skryptu, nastąpi tylko instalacja zmian w postaci łatki, aktualizując tylko zmienione pliki, a nie wszystkie pliki jak poprzednio.

13. W celu podglądu publikacji dodaje się automatyczne rozpoznawanie wybranej kategorii, a jeśli przypisany jest do niej osobny szablon, zostanie załadowany szablon do oglądania przypisany do tej kategorii. Tak więc, jeśli różne szablony są przypisane do różnych kategorii, zostaną one również użyte w podglądzie.14. Dla modułu Cross Reference w panelu sterowania skryptami dodano możliwość używania podpowiedzi dla linków (atrybut title). Ta innowacja pozwala ulepszyć optymalizację strony SEO, a także bardziej elastyczne tworzenie stron dla osób niepełnosprawnych.

15. Dodano automatyczną przebudowę podobnych publikacji do wiadomości w przypadku ich edycji. Podczas edycji wiadomości automatycznie wyszukuje podobne wiadomości. Wcześniej, aby ponownie wyszukać podobne publikacje, konieczne było zresetowanie pamięci podręcznej podobnych wiadomości w odpowiedniej sekcji panelu administracyjnego.

16. Dodano automatyczną synchronizację zakładek użytkowników w przypadku usunięcia publikacji z witryny. Jeśli wiadomość zostanie usunięta z witryny, to wszystko dla wszystkich użytkowników, którzy dodali ją do swoich zakładek, automatycznie usunie ją z zakładek i zsynchronizuje licznik zakładek dla tych użytkowników.

17. Teraz protokół magnetyczny jest obsługiwany dla linków publikowanych za pomocą tagów BB i edytorów wizualnych.

18. Dodano obsługę ładowania i przetwarzania obrazów w formacie WEBP. Teraz obrazy w tym formacie można pobrać bezpośrednio za pomocą silnika DataLife, a w razie potrzeby będą tworzyć miniatury i znaki wodne.

19. Dodano pełną obsługę MySQL 8.x.

20. Dodano pełną obsługę linijki PHP 7.3.x.

21. Dla znacznika [ifxfvalue tagname="tagvalue"] Tekst [/ifxfvalue],
który wyświetla tekst w przypadku, gdy wartość znacznika jest zgodna z określoną wartością, dodawana jest obsługa listy wartości kilku oddzielonych przecinkami. Na przykład tag [ifxfvalue city="Warszawa, Wrocław, Poznań"] Tekst [/ifxfvalue]  wyświetli określony tekst, jeśli dodatkowe pole o nazwie city zawiera jedną z określonych wartości. To znacznie upraszcza układ szablonu w różnych scenariuszach.22. Dla systemu zarządzania materiałami promocyjnymi w panelu administracyjnym dodano możliwość ich wyszukiwania. Możesz wyszukiwać według nazwy, opisu i kodu reklamy użytego w nich.

23. W panelu administracyjnym w sekcji zarządzania banerami dodano bardziej przejrzystą wizualizację tego, czy baner jest wyświetlany na stronie internetowej. Na przykład, jeśli baner ma ograniczenia dotyczące wyświetlania według czasu lub widoków lub kliknięć, a według nich baner jest już odłączony od wyświetlacza, w sekcji edycji banerów zostanie również pokazane, że baner jest obecnie wyłączony.

24. Dodano możliwość wyszukiwania wiadomości i stron statycznych na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach) w panelu sterowania skryptów.


25. W przypadku wyszukiwania zaawansowanego na stronach statycznych dodano możliwość wyboru obszaru wyszukiwania. Możesz wyszukiwać według wszystkich pól lub osobno według nazwy, opisu i tekstu strony statycznej.

26. Znacznie ulepszone algorytmy wyszukiwania dla stron statycznych. Z tego powodu wyszukiwanie na stronach statycznych jest przeprowadzane dokładniej i pozwala na dokładniejsze wyszukiwanie niezbędnych stron, zgodnie z określonymi kryteriami wyszukiwania.

27. Wydajność silnika DataLife znacznie się poprawiła, a obciążenie bazy danych zmniejsza się, gdy na stronie używane są różne kategorie. Żądania do bazy danych zostały przepisane w taki sposób, że nie używają już wyrażeń regularnych podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych, co znacznie poprawia wydajność skryptu i zmniejsza obciążenie serwera.

28. Znacznie poprawiono wydajność silnika DataLife i zmniejszono obciążenie bazy danych podczas wyświetlania publikacji według słów kluczowych z chmury tagów.

29. Wydajność silnika DataLife znacznie się poprawiła, a obciążenie bazy danych jest mniejsze, gdy wyświetlane są publikacje znalezione przy użyciu dodatkowych pól, które mają właściwość „użyj jako odsyłacza”.


30. W przypadku wyszukiwania zaawansowanego na stronach wiadomości i statycznych dodano możliwość szybkiego resetowania parametrów wyszukiwania do wartości domyślnych.

31. Limit liczby znaków dla metatagu Opis dla stron statycznych został zwiększony do 300 znaków. Ten limit odpowiada teraz limitowi ustawionemu przez wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić te informacje w wynikach wyszukiwania.

32. Wprowadzono zmiany w mechanizmach tworzenia metatagu og:image, przeznaczonego do publikacji w sieciach społecznościowych. Teraz, jeśli publikacja ma mniejszą kopię, ten tag utworzy link do pełnego oryginalnego obrazu, a zatem sieci społecznościowe zawierające ograniczenia dotyczące minimalnego rozmiaru obrazów otrzymają maksymalny możliwy oryginalny obraz.

33. Dodano kontrolę niewłaściwego NC podczas przeglądania publikacji na podstawie katalogu z kodem symbolu określonym w publikacjach. Poprawiono także kontrolę niewłaściwego NC podczas przeglądania pełnych wiadomości.

34. Dodano możliwość używania przecinków podczas pisania opisów w dodatkowych polach typu „obraz” i „galeria obrazów”.

35. W przypadku dodatkowych pól, które mają typ „Odsyłacz”, dodano możliwość użycia symbolu plus w wartościach, na przykład można użyć wartości takich jak C++ itd.

36. W przypadku słów kluczowych przeznaczonych do chmury tagów publikacji dodano obsługę znaków takich jak podwójne cudzysłowy, plus i wiele innych. Usunięto prawie wszystkie ograniczenia dotyczące znaków w chmurze, pozostawiając jedynie ograniczenia dotyczące używania kodu HTML.

37. W szablonie kanału RSS dodano możliwość korzystania z formatowania HTML podzielonego na kilka linii, służącego do generowania treści turbo dla Yandex.

38. Ulepszone przetwarzanie obrazów w formacie PNG w przypadku użycia niektórych przezroczystych obrazów. Poprawiono także narzucanie znaków wodnych na tych obrazach.

39. Dodano obsługę operacji tagów[newscount=X] tekst [/newscount] i [not-newscount=X] tekst [/not-newscount]  dla niestandardowych wyników publikacji przy użyciu tagu {custom ...}, w przypadkach, gdy to wyjście używane w szablonach wyników dla krótkich publikacji.

40. Dodano możliwość używania spacji dla separatorów listy odsyłaczy w dodatkowych polach, jeśli opcja: „Użyj wartości pól jako hiperłączy krzyżowych” jest włączona dla tych pól.

41. Zaktualizowane edytory wizualne TinyMCE i Froala do aktualnych wersji. Naprawiono szereg błędów w tych edytorach.

42. Naprawiono problem polegający na tym, że niepoprawny system kontroli nieprawidłowych CNC działał niepoprawnie dla dodatkowych pól publikacji typu odsyłacza, jeśli wartości tych pól zawierały cytaty.

43. Naprawiono błąd, przez który zakładki wysyłane do moderacji mogły być wyświetlane w zakładkach na stronie.

44. Naprawiono błąd, w którym nawiasy klamrowe w komentarzach były niepoprawnie wyświetlane podczas korzystania z nawigacji dla komentarzy na stronie AJAX.

45. Naprawiono błąd, przez który nie wszystkie znaczniki szablonów dodatkowych pól publikacji były poprawnie przetwarzane w szablonie main.tpl, jeśli użytkownik przełączył się na brakujące wiadomości.

46. Naprawiono błąd,
przez który tagi {news-id} były niepoprawnie przetwarzane podczas wyświetlania publikacji za pomocą tagu {custom ...}, jeśli użytkownik przeglądał pełne wiadomości.

47. Naprawiono problem z działaniem tagów[available ...] ai [not-available ...],  jeśli użytkownik przegląda strony publikacji na kodzie znaku, jeśli kod znaku nie jest określony lub jest, na przykład, zero „0”.

48. Naprawiono błąd, przez który w niektórych przypadkach nieprawidłowe sterowanie nieprawidłowym CNC mogło działać niepoprawnie w pełnych wiadomościach, na wypadek, gdyby DLE nie został zainstalowany w katalogu głównym serwisu, w podfolderach.

49. Naprawiono problem z wyświetlaniem wiadomości podczas przeglądania następujących i poprzednich publikacji opublikowanych w przyszłości, pomimo zakazu ich wyświetlania w ustawieniach skryptu.

50. Naprawiono błąd, przez który dodatkowe pola z typem galerii i obrazem nie mogły być wyświetlane podczas podglądu publikacji, jeśli w tych polach były używane opisy zdjęć.

51. Naprawiono wykryte i wcześniej zadeklarowane małe błędy w skrypcie.


Pliki do pobrania:
Aby zobaczyć ukryty tekst, musisz być zalogowany. Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się!

Hasło:
djalexn.pl


Komentarze 3
 1. szkoda
  Szkoda, że nie idzie się na tym serwisie zalogować :/
 2. Dj_AlexN Administrator
  szkoda,
  Wszelkie problemy z logowaniem itp. proszę zgłaszać na e-mail: admin@dj-alexn.pl lub djalexn.graphic@gmail.com
 3. marqku
  Ja sie loguje bez problemu☺
Czat Strony

Chat tylko dla zarejestrowanych. Zarejestruj się!
Statystyki
+0  
Posty: 96
+0  
Komentarze: 134
+1  
Użytkowników: 322

Z pośród nich:
Administratorów: 1
Moderatorów: 1
Uploaderów: 0
Zarejestrowanych: 1
Użytkowników: 318

Użytkowników:
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 1
W tygodniu: 1
W miesiącu: 2

Desinged by Dj_AlexN™ Graphic Group
Reklama
Reklama
Użytkownicy OnLine
Wszystkich Online: 9
Gości: 3
Zarejestrowani: pljedrzej
Roboty: crawl Bot, Google Bot, Google Bot, Google Bot, robot Bot

Ostatnio Online: pljedrzej, DaVeB, daniels1186, Dj_AlexN, niuniek89ldz, kolo11, minior, soundsboy, markus04, witkacy, marqku, Belzebuth, adi82, clubkings, sztabas, pornoking, maxii, Waja, Fugeo, terenia1982